کاوشگر مشکوک چین به ماه رسید، ردپایی از پدیده ای مشکوک در ادغام فضایی

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1403

دیگر ویدیوهای چشم کهکشان
ویدیوهای بیشتر از چشم کهکشان