پرتاب سفینه فضایی اسپیس ایکس، شواهد جدید از کره دایسون پیدا کردیم! کپسول مشکوک چین به زمین میرسد

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 خرداد 1403

ویدیوهای بیشتر از چشم کهکشان