وحشتناک ترین نظریه ای که دانشمندان حتی نمی خواهند درباره آن صحبت کنند

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1403

ویدیوهای بیشتر از چشم کهکشان