تلسکوپ جیمز وب دوباره! دورترین نقطه های قرمز در لبه کیهان

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : شنبه 16 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از چشم کهکشان