شمارش معکوس آغاز می شود! اولین برخورد شهابسنگی در راه است

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از چشم کهکشان