درفت اف سى 24 با توتى زیاد درفت با بزرگان قسمت هفدهم🤯😱😍🔥EAFC24 UT DRAFT

تفریحی / بازی رایانه
تاریخ انتشار : چهارشنبه 09 اسفند 1402

وحیده رضوانی
واقعا ویدئو خوبی بود یه چالش برات دارم درفت رو که چیدی یه بازیکن انتخاب کن و برو تو گیم پلی گل های زوج رو با اون بازیکنی که انتخاب کردی بزن گل های فرد رو بیرون پا بزن
Adrian92 J
تو چقدر بی رحمی علی بهشون رحم کن
ویدیوهای بیشتر از ویدیو بلاگ علی زلزله