آموزش خیاطی | رسم الگوی یقه انگلیسی متد مولر😍🌟

آموزش / هنر خانگی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 دی 1402

دیگر ویدیوهای Bita Rostampoor
پیدا کردن راه پارچه
پیدا کردن راه پارچه شنبه 25 آذر 1402| 1,678 بازدید
🌷🌿سال نو مبارک🌺🌱
🌷🌿سال نو مبارک🌺🌱 شنبه 25 آذر 1402| 480 بازدید
آموزش خیاطی | الگوسازی بارونی🌧️🧥
آموزش خیاطی | الگوسازی بارونی🌧️🧥 یک شنبه 12 آذر 1402| 243 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Bita Rostampoor