درحال آماده سازی ...

آغاز فساد در صنعت خودرو

Bitrun Plus
نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1402


دیگر ویدیوهای Bitrun Plus
اروپایی خوبه یا چینی؟!
اروپایی خوبه یا چینی؟! شنبه 21 بهمن 1402| 738 بازدید
افتتاح خط تولید ریرا
افتتاح خط تولید ریرا چهارشنبه 18 بهمن 1402| 85 بازدید
نمونه تولیدی ریرا آمد
نمونه تولیدی ریرا آمد چهارشنبه 18 بهمن 1402| 94 بازدید
خودرو چینی با اصالت انگلیسی
خودرو چینی با اصالت انگلیسی چهارشنبه 18 بهمن 1402| 16 بازدید