اگر ایران خودرو از خیامی گرفته نمیشد چه می‌شد؟

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای Bitrun Plus
اصل مهم در مدیریت
اصل مهم در مدیریت یک شنبه 22 بهمن 1402| 473 بازدید
معامله دیوانگان در صنعت خودرو
معامله دیوانگان در صنعت خودرو یک شنبه 22 بهمن 1402| 616 بازدید
مانع اصلی واردات خودروهای دست دوم
مانع اصلی واردات خودروهای دست دوم یک شنبه 22 بهمن 1402| 1,398 بازدید
سفارت چین و‌ واردات خودرو به ایران
سفارت چین و‌ واردات خودرو به ایران یک شنبه 22 بهمن 1402| 588 بازدید
فول‌ترین نسخه تارا اتوماتیک
فول‌ترین نسخه تارا اتوماتیک شنبه 21 بهمن 1402| 1,084 بازدید
روش درست ترمز زدن در پیچ
روش درست ترمز زدن در پیچ شنبه 21 بهمن 1402| 559 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Bitrun Plus