برخورد جامعه با تکنولوژی متفاوته

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای Bplus Podcast
ماجراها و قصه‌های دریای مدیترانه
ماجراها و قصه‌های دریای مدیترانه پنج شنبه 12 بهمن 1402| 372 بازدید
سه مهارت کلیدی
سه مهارت کلیدی سه شنبه 10 بهمن 1402| 3,324 بازدید
نرسیدن حسرت داره، اضطراب داره
نرسیدن حسرت داره، اضطراب داره دوشنبه 09 بهمن 1402| 4,279 بازدید
ناپلئون بناپارت، تولد تا امپراتوری
ناپلئون بناپارت، تولد تا امپراتوری پنج شنبه 05 بهمن 1402| 8,855 بازدید
اصل اولیه پراگماتیسم / عمل‌گرایی
اصل اولیه پراگماتیسم / عمل‌گرایی پنج شنبه 05 بهمن 1402| 6,767 بازدید
دنیا کوچک شد
دنیا کوچک شد دوشنبه 02 بهمن 1402| 4,211 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Bplus Podcast