راز و 3نکنه مهم برای ران مرغ مجلسی در ایرفرایر جوادجوادی Airfryer chicken leg , crispy and juicy

آموزش / آموزش آشپزی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 آذر 1402

ویدیوهای بیشتر از Chef Javad Javadi