چرا قد انسان ها بلند و کوتاهه؟ طول قد انسان ها بر چه مبنایی تعیین میشه؟

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردین 1403

رنگ: https://hiblog.tv/Chizomiz/101678

قیافه: https://hiblog.tv/Chizomiz/101675

به چیزومیز خوش آمدید
به پشتکار سنگ‌تراش توجه...

ویدیوهای بیشتر از Chizomiz