سکوی نفتی بایفورد دلفین در دریای نا آرام شمال

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 تیر 1403

خطرناکترین شغل دنیا : https://hiblog.tv/Chizomiz/86606

فاجعه هسته ای فوکوشیما : https://hiblog.tv/OnTen/103776

یک...

ویدیوهای بیشتر از Chizomiz