به 7 زبان زنده ی دنیا ، سال نو مبارک توربویی های عزیز😁🥰

آموزش / زبان خارجی
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردین 1403

دیگر ویدیوهای EnglishTurbo
دست از سر کچلم بردار
دست از سر کچلم بردار سه شنبه 14 فروردین 1403| 207 بازدید
شما کدوم دسته اید ؟😂💓
شما کدوم دسته اید ؟😂💓 سه شنبه 14 فروردین 1403| 50 بازدید
تو چجوری کار میکنی ؟
تو چجوری کار میکنی ؟ دوشنبه 28 اسفند 1402| 1,285 بازدید
آخرین باری که کادو گرفتی کی بوده ؟
آخرین باری که کادو گرفتی کی بوده ؟ دوشنبه 28 اسفند 1402| 3,633 بازدید
سمت چپی ها ، بچه ی سمت راستی ها هستن 😁
سمت چپی ها ، بچه ی سمت راستی ها هستن 😁 دوشنبه 28 اسفند 1402| 6,384 بازدید
ویدیوهای بیشتر از EnglishTurbo