‫‫‫دوره دواپس | آموزش ساده و کاربردی کلود در 6 ساعت | آموزش AWS Cloud

آموزش / IT
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از Fallahzadeh