الگوی کت نیمه جذب | متد استاد جوان | آموزش خیاطی

آموزش / هنر خانگی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای Fariba GolAfzan
الگوی یقه کلودین |  آموزش خیاطی
الگوی یقه کلودین | آموزش خیاطی چهارشنبه 27 دی 1402| 185 بازدید
دامن شلواری | pants skirt #shorts
دامن شلواری | pants skirt #shorts شنبه 25 آذر 1402| 4,165 بازدید
آموزش پالتوی پاییزی
آموزش پالتوی پاییزی شنبه 25 آذر 1402| 4,160 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Fariba GolAfzan