اگراسرائیل و یمن با هم بجنگن، کدامیک پیروز میشه؟ قدرت نظامی یمنی ها چقدره؟

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 آذر 1402

ویدیوهای بیشتر از Farsi 24