از وقتی که ناسا فهمید ماه تو خالی است دیگر به سمت ماه نرفت

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

ویدیوهای بیشتر از Farsi Channel