سیگنال های مرموزی از اعماق کهکشان که امضای تمدن های فرازمینی شد

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 خرداد 1403

ویدیوهای بیشتر از Farsi Channel