ایلان ماسک فرازمینی و خانه ی اون در مریخ

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از Farsi Channel