دوره مقدماتی Linux | جلسه اول | بررسی رودمپ و آشنایی با لینوکس

آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای Git mag
نحوه نصب Nginx  روی Ubuntu 22.04
نحوه نصب Nginx روی Ubuntu 22.04 شنبه 25 آذر 1402| 391 بازدید
نصب PHP روی Ubuntu 22.04
نصب PHP روی Ubuntu 22.04 شنبه 25 آذر 1402| 326 بازدید
جمع اعضای آرایه در PHP
جمع اعضای آرایه در PHP شنبه 25 آذر 1402| 257 بازدید
implode vs explode in PHP
implode vs explode in PHP شنبه 25 آذر 1402| 443 بازدید
echo vs print in PHP
echo vs print in PHP شنبه 25 آذر 1402| 593 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Git mag