آیا پولی که در دست دارید، از کجا میدانید تمیز است یا کثیف؟ - پشت پرده تاریک داستان پول شویی

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1403

ویدیوهای بیشتر از Jabeye Asrar