مقیاس کارداشف: آشنایی با 7 تمدن پیشرفته آینده بشری در 17 دقیقه

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از Jabeye Siyah