رادیو جادی، شماره 166، آزادم کن،‌ خودم امن می‌شم

آموزش / IT
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

در رادیوی 166 بحث‌های جالبی دارم؛ اولین کشور تولید کننده‌ها رو مجبور کرده ابزارهای امن به مردم بفروشن و...

دیگر ویدیوهای Jadi Mirmirani
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 20
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 20 پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 370 بازدید
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 19
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 19 پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 102 بازدید
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 17
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 17 پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 130 بازدید
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 16
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 16 پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 105 بازدید
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 15
الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 15 پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 202 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Jadi Mirmirani