الپیک 2 جادی - نسخه قدیمی - قسمت 48 - پیاده سازی کلاینت‌های LDAP

آموزش / IT
تاریخ انتشار : شنبه 19 خرداد 1403

من در گذشته‌ها یک مجموعه الپیک 2 هم ضبط کرده بودم. این ویدئوها رو به سایت گوتوکلس داده بودم تا رایگان در اختی...

ویدیوهای بیشتر از Jadi Mirmirani