رادیو جادی 169 - فیریلداخ؛ از آزادی آسانژ تا ممنوعیت ها و دستگیری‌ها حادترین باگ امنیتی ویندوز

آموزش / IT
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

در شماره 169 رادیو جادی از آزادی آسانژ می‌گیم و جوایز برنامه‌نویس‌هایی به بزرگی تنن‌باوم. از ممنوعیت کسپر...

ویدیوهای بیشتر از Jadi Mirmirani