Dusan can’t stop singing 📢🗣️

ورزشی / رسمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای یوونتوس
Cambiaso pure emotions 🥹🤍🖤
Cambiaso pure emotions 🥹🤍🖤 پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403| 8,060 بازدید
LET DUSAN COOK 😮‍💨👨‍🍳
LET DUSAN COOK 😮‍💨👨‍🍳 پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403| 5,835 بازدید
First Moments after Final Whistle 🤍🖤
First Moments after Final Whistle 🤍🖤 پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403| 2,285 بازدید
WE’RE 🆙 FOR THE CUP 🏆🤩
WE’RE 🆙 FOR THE CUP 🏆🤩 پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403| 10,629 بازدید
Warming 🆙 before the GAME 👊
Warming 🆙 before the GAME 👊 پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403| 2,780 بازدید
ویدیوهای بیشتر از یوونتوس