پس به سلامتی ازدواج کرده بودین؟ "نه، آشنا بودیم 🤣" تابوشکنی حسن یزدانی در آنتن زنده!

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 فروردین 1403

حسن یزدانی اون چیزی که فکر میکردیم نبود ! 😁🤣
از دختر رویاهای حسن تا جواب ندادنش به کری خونی‌های دیوید تیلور...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی