خیت شدن علی اصغر حسن زاده تو برنامه زنده ؛ با همه شوخی، با بازیکن تیم ملی فوتسال هم شوخی؟!😂😂😂

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : یک شنبه 23 اردیبهشت 1403

برنامه "هموطنز" با مجری گری کامران تفتی به مناسبت ایام نوروز ساخته شده است، در هر قسمت از این برنامه همراه...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی