گلزار فکر میکنه که این دوتا گروه ارث باباشو خوردن، چش شده امشب؟! 😂😂😂

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

شما همگی حتما برنامه پانتولیگ با مجری گری محمدرضا گلزار رو میشناسید و یا دارید به تازگی باهاش آشنا میشید...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی