قیمت سالاد شیرازی رو از شیرازی‌ها دزدید 🤣 استاد تاریخ و جغرافیا

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 خرداد 1403

از سالاد شیرازی ارومیه تا گلاب گیری انزلی 🤣 قیمت برق از سر سیامک انصاری پروند "مثل اینکه به مراکز تاریخی...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی