شوکه شدگی گلزار سر اینکه شرکت کننده بهش گفت: اگه یه چیزی بهت بگم که شاخ درمیاری...!!!

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1403

شما همگی حتما برنامه پانتولیگ با مجری گری محمدرضا گلزار رو میشناسید و یا دارید به تازگی باهاش آشنا میشید...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی