استندآپ مهران؛ دیس مهران مدیری به بعضی از همکاراش؛ از هنر فقط سیگارشو دارید!🤣

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 خرداد 1403

استندآپ مهران؛ وقتی یک بی هنر تبدیل به هنرمند میشود🤣
--------------------------------------------------------------------------------
دورهمی...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی