بحث و جدل فردوسی پور با آقای چنگی و فرناندو فرفری - تیکه بمب خنده بازار 🤣

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : شنبه 16 تیر 1403

وقتی آقای چنگی تو ترجمه دچار غرض ورزی میشه و عادل درخواست VAR میده 🤣🤣
-----------------------------------------------
خنده بازار...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی