اجرای کمدی عروسکی گروه مهرداد کاووسی و بروبچ داورا رو مجذوب خودش کرد! 🤣

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

این همه تنوع تو عروسک و تو اجرا فقط از دست شما بر میومد!
---------------------------------------------------------------------------
برنامه جدید...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی