درحال آماده سازی ...

A2 English Listening Practice - Learning to Drive

Listening Time
آموزش / زبان خارجی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1402


دیگر ویدیوهای Listening Time
English Listening Practice Podcast - Deep Thinking
English Listening Practice Podcast - Deep Thinking دوشنبه 16 بهمن 1402| 182 بازدید
English Listening Practice Podcast - Discipline
English Listening Practice Podcast - Discipline دوشنبه 09 بهمن 1402| 363 بازدید
English Listening Practice Podcast - Conversation
English Listening Practice Podcast - Conversation دوشنبه 02 بهمن 1402| 342 بازدید
Do You Want More Listening Practice Videos?
Do You Want More Listening Practice Videos? دوشنبه 25 دی 1402| 99 بازدید
English Listening Podcast - Christmas
English Listening Podcast - Christmas سه شنبه 12 دی 1402| 321 بازدید
English Listening Practice - Introverts and Extroverts
English Listening Practice - Introverts and Extroverts سه شنبه 05 دی 1402| 393 بازدید