کاراکتر جدیدی که توی بازی نیامده ولی گارنا برای اکانت آواتار بنر دار من فرستادش و رفتیم تستش کردیم ❌

تفریحی / بازی رایانه
تاریخ انتشار : شنبه 30 اردیبهشت 1402

ویدیوهای بیشتر از MR ONESHOT