از متاکرفت بن شدم ❌

تفریحی / بازی رایانه
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 مرداد 1402

دیگر ویدیوهای MAHDI LAMBO
بزرگ‌ترین بیس متحرک بتاکرفت رو ساختم ❌
بزرگ‌ترین بیس متحرک بتاکرفت رو ساختم ❌ پنج شنبه 23 شهریور 1402| 30,472 بازدید
با واردن نامرئی تمام اعضای بتاکرفت رو کشتم 💀
با واردن نامرئی تمام اعضای بتاکرفت رو کشتم 💀 پنج شنبه 23 شهریور 1402| 22,824 بازدید
کمیاب ترین آرمور ماینکرفت 😱 0.1% شانس
کمیاب ترین آرمور ماینکرفت 😱 0.1% شانس دوشنبه 23 مرداد 1402| 26,185 بازدید
کمیاب ترین آیتم بتاکرفت رو دزدیدم ❌
کمیاب ترین آیتم بتاکرفت رو دزدیدم ❌ دوشنبه 23 مرداد 1402| 34,015 بازدید
ویدیوهای بیشتر از MAHDI LAMBO