اقتصاد رضا شاهی | ورود ایران به عصر مدرن

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 اسفند 1402

دیگر ویدیوهای Movarekh Podcast پادکست مورخ
تاریخچه فراماسونری در ایران
تاریخچه فراماسونری در ایران یک شنبه 13 اسفند 1402| 3,666 بازدید
تاریخ حرمسرا | یک نهاد سیاسی زنانه
تاریخ حرمسرا | یک نهاد سیاسی زنانه چهارشنبه 09 اسفند 1402| 641 بازدید
الکسی ناوالنی | سرنوشت مخالفین پوتین
الکسی ناوالنی | سرنوشت مخالفین پوتین چهارشنبه 02 اسفند 1402| 263 بازدید
جوزف گوبلز | خونریزی با کلمات
جوزف گوبلز | خونریزی با کلمات یک شنبه 29 بهمن 1402| 22,349 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Movarekh Podcast پادکست مورخ