ترور در جماران | ترور رهبر انقلاب چطور شکست خورد؟

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای Movarekh Podcast پادکست مورخ
زندان آلکاتراز | فرار به سوی زندگی
زندان آلکاتراز | فرار به سوی زندگی یک شنبه 23 اردیبهشت 1403| 747 بازدید
زندگینامه سعدی | باغبان ادب پارسی
زندگینامه سعدی | باغبان ادب پارسی چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403| 12 بازدید
ظهور و سقوط پابلو اسکوبار
ظهور و سقوط پابلو اسکوبار چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403| 174 بازدید
سیر تاریخی تریاک در ایران
سیر تاریخی تریاک در ایران یک شنبه 02 اردیبهشت 1403| 42 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Movarekh Podcast پادکست مورخ