آلبالو پلو با گوشت قلقلی با نواب ابراهیمی - Albalou polo , rice with sour cherry and meatballs

آموزش / آموزش آشپزی
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1403

ویدیوهای بیشتر از Navab Ebrahimi