درحال آماده سازی ...

غول صنعت پهپادی ایران،پهپاد غزهThe giant of Iran's drone industry, the Gaza drone

PARTISAN پارتیزان
پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1402