درحال آماده سازی ...

دهلاویه معروف ترین موشک ضد زره ایرانی Dehlawiyeh is the most famous Iranian anti-armor missile

PARTISAN پارتیزان
پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1402