ایران اسنایپ روسی orsis T-5000 را تحویل گرفت Iran received the Orsis T-5000 Russian sniper

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 فروردین 1403

ویدیوهای بیشتر از PARTISAN پارتیزان