وزیر راست افراطی در تلویزیون اسراییل Far-right minister on Israeli television

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 فروردین 1403

ویدیوهای بیشتر از PARTISAN پارتیزان