خریداری اولین موشک ها در زمان جنگ تحمیلی Purchase of the first missiles during the imposed war

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردین 1403

دیگر ویدیوهای PARTISAN پارتیزان
ویدیوهای بیشتر از PARTISAN پارتیزان