مستند سفر به سحابی شکارچی و ماورای آن

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : شنبه 30 دی 1402

صدها سال نوری دورتر از زمین، یک ابر بسیار بزرگ در فضا وجود دارد که در برخی از نواحی آن ده ها ستاره هنوز متولد نشده را در خود پنهان کرده است. بعضی ستاره های دیگه توسط نورهای شدید و بزرگ از هم دور شدند. فضای اینجا توسط تشعشعات یونیزه پوشیده شده و رشته هایی از هیدروژن داغ و گرداب های آتشین می چرخن و منظومه های ستاره ای رو میسازن. اینجا جایی است که ستارگان متولد می شوند، که مطقه ستاره زا و جایی مثل یک مهدکودک ستاره ای که ستاره های تازه متولد شده دور هم جمع شدن. این منطقه از ابرهای مولکولی نزدیک ترین مهدکودک ستاره ای به زمینه. جایی که چیزهای زیادی رو از چشمان ما پنهان میکنه. در این قسمت از پاراگراف، سفری داریم به سحابی شکارچی و مناطق ستاره زا و مخفی نزدیک زمین.


صفحه اینستاگرام ما:

کانال تلگرام:

لینک مستقیم کانال

راه ارتباطی
[email protected]

ویدیوهای بیشتر از Paragraph - پاراگراف