پروژه بزرگ عربستان و ساخت شهری شناور روی آب

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

برای ما که با این سیستم شهر و روستایی آشناییم، شهری مثل ونیز میتونه خیلی عجیب باشه، مردمی که خونه هاشون روی...

ویدیوهای بیشتر از Paragraph - پاراگراف