معرفی و نقد چند فیلم خارجی , از مدمکس تا سرعت امباپه / بدترین فیلم ماه

نقد و بررسی / سینما
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از پطروس خان