طالبان القائده و داعش چطور به وجود آمدند؟ تأسیس مخوف ترین گروه های تروریستی

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 دی 1401

دیگر ویدیوهای Raya factclub | رایا فَکت کلاب
ویدیوهای بیشتر از Raya factclub | رایا فَکت کلاب